PRODUKTY - w pełni bezprzewodowy system sygnalizacji PPOŻ

1. Panele Kontrolne - Centralki:


SC-11-1201-0001-18 Centralki zasilane napieciem 230VSmartCell to w pełni bezprzewodowy, kompletny system wykrywania i sygnalizacji pożaru, chroniacy życie i mienie. System pozwala na podział na strefy oraz na podłączanie urzadzeń informacyjnych, ma duże możliwości konfiguracji indywidualnej. Jedna centralka SmartCell może wspołpracować z 64 bezprzewodowymi urządzeniami obiektowymi, w tym 32 pożarowymi oraz 32 informacyjnymi. Laczność miedzy centralką a urządzeniami obiektowymi jest dwukierunkowa i odbywa sie w paśmie 868 MHz, dopuszczonym w Europie do tego typu zastosowań. Przewaga SmartCell nad tradycyjnymi systemami wykrywania pożaru to przede wszystkim szybka instalacja i uruchomienie u klienta (w 1 dzień), brak uciążliwości związanych z kuciem, bruzdowaniem, prowadzeniem kabli, następnie wykończeniem i malowaniem. System SmartCell może być instalowany bez przerywania działalności obiektu! SmartCell jest idealny dla małych i srednich instalacji.

SC-11-2201-0001-18 Centralki zasilane napięciem 24V


SC-61-0001-0001-99 Opcjonalne moduły LAN/GSM do zdalnego monitorowania systemu oraz otrzymywania komunikatów i alertów

2. Czujki:


SC-21-0200-0001-99 Czujki dymu i ognia bez sygnalizacjiBezprzewodowa, adresowalna czujka dualna dymu i ciepła SmartCell do błyskawicznego montażu i uruchomienia z centralką wykrywania i sygnalizacji pożaru SmartCell. Jej główne cechy to możliwość wyboru typu detekcji: dymu, ciepła czy dymu i ciepła jednocześnie, dwukierunkowa łączność 868 MHz z centralką, wskaźnik zadziałania LED i zabezpieczenie przed kradzieża/sabotażem. Czujka posiada wszystkie konieczne certyfikaty zgodności wymagane na polskim rynku.

SC-22-0200-0001-18 Czujki dymu i ognia z wbudowaną sygnalizacją dzwiękowąBezprzewodowa, adresowalna czujka dualna dymu i ciepła SmartCell z wbudowanym sygnalizatorem akustycznym do błyskawicznego montażu i uruchomienia z centralką wykrywania i sygnalizacji pożaru SmartCell. Jej główne cechy to możliwość wyboru typu detekcji: dymu, ciepła oraz dymu i ciepła jednocześnie, jednego z 32 sygnałów dźwiękowych, dwukierunkowa łączność 868 MHz z centralką, wskaźnik zadziałania LED i zabezpieczenie przed kradzieżą/sabotażem. Czujki z sygnalizatorem posiadają wszystkie konieczne certyfikaty zgodności wymagane polskim prawem.

SC-23-0220-0001-99 Czujki dymu i ciepła z wbudowaną sygnalizacją dzwiękową i świetlnąBezprzewodowa, adresowalna czujka dualna dymu i ciepla SmartCell z wbudowanym sygnalizatorem akustycznym do błyskawicznego montażu i uruchomienia z centralką wykrywania i sygnalizacji pożaru SmartCell. Jej główne cechy to możliwość wyboru typu detekcji: dymu, ciepla czy dymu i ciepła jednocześnie, jednego z 32 sygnałów dźwiękowych, dwukierunkowa łączność 868 MHz z centralką, wskaźnik zadziałania LED i zabezpieczenie przed kradzieżą/sabotażem.

3. Włączniki alarmu:


SC-51-0100-0001-18 Ręczne włączniki alarmu pożarowego (ROP)Bezprzewodowy, adresowalny, ręczny ostrzegacz pożarowy łączy sie przez radio z centralką SmartCell. Brak kabli skraca znacznie montaż i uruchomienie. Ostrzegacz wyposażony jest w przezroczystą osłone zabezpieczającą przed przypadkowym uruchomieniem, nadajnik/odbiornik 868 MHz, LEDowy wskaźnik zadziałania oraz zabezpieczenie przed demontażem. Ostrzegacz certyfikowany przez Jednostke Notyfikującą, współpracuje z centralkami bezprzewodowymi serii SmartCell.

SC-52-0200-0001-99 Ręczne włączniki alarmu


4. Sygnalizatory:


SC-31-0100-0001-18 Sygnalizatory dźwiękowe - sufitoweBezprzewodowy, adresowalny sygnalizator akustyczny SmartCell do wykrywania i sygnalizacji pożaru w centrali SmartCell. Jego główne cechy to 32 dzwięki ostrzegawcze do wyboru, dwukierunkowa łączność 868 MHz z centralką i zabezpieczenie przed kradzieżą/sabotażem. Urządzenie posiada wszystkie konieczne certyfikaty zgodności wymagane na polskim rynku.

SC-33-0120-0001-99 Sygnalizatory dźwiękowo-optyczne z diodą, sufitoweSC-32-0120-0001-99 Sygnalizatory dzwiękowo-optyczne z diodą, ścienneSC-33-0220-0001-99 Sygnalizatory informacyjne dzwiękowo-optyczne z diodą, sufitowe


5. Dodatkowe moduły:


SC-41-0200-0001-99 Moduł 2 wejść i 2 wyjść sygnalizacji pożaruModuł wejść/wyjść SmartCell do błyskawicznego montażu i uruchomienia z centralką wykrywania i sygnalizacji pożaru SmartCell. Wyposażony w niezależne dwa nadzorowane wejscia oraz w dwa beznapięciowe wyjścia, z centralką łączy się bezprzewodowo w paśmie 868 MHz. Służy do podłączania zewnętrznych, konwencjonalnych urządzeń wykrywania i sygnalizacji pożaru do systemu SmartCell. Urządzenie posiada wszystkie konieczne certyfikaty zgodności wymagane na polskim rynku.

SC-43-0200-0001-99 Moduł nieautoryzowanego otwarcia


- panel dla wyznaczonej strefy (dostępny wkrótce)